تجهیزات اندازه گیری و آزمون ( تجهيزات آزمايشگاهي و فیکسچرهای کنترلی پيشرفته )

- دو دستگاه ماشین اندازه گیری ابعادی  CMM

- دو دستگاه اسپکترومتر

- دو دستگاه ماشین رادیوسکوپی

- يک ميکروسکوپ الکتروني

- يک ميکروسکوپ نوري

- شش دستگاه آزمون نشتی ( هوا - آب )

- تجهیزات کامل متالوگرافی

- تجهیزات سنجش دانسیته مذاب آلومینیوم

- تجهیزات کامل آزمون ماسه ( اندازه گیری و آنالیز )

- دستگاه کشش استحکام

- دستگاه سختی سنجی

- دستگاه اندازه گیری ژل تایم

- تجهیزات کامل کالیبراسیون ابزار

- ویسکوزیته رزین نشتی گیری

- X-Ray

- انواع فیکسچرهای کنترل ابعاد

- دستگاه ایرتست

دفتر مرکزی: کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج، شهرک پیکانشهر، مجتمع سمند، سمند 4، طبقه دوم   صندوق پستی: 153-13895     تلفن: 3-44797301    نمابر: 48225964

 

کارخانه: جاده ترانزیت تهران-زنجان، بعد از تاکستان، کیلومتر 17 جاده ابهر، مقابل روستای قروه   تلفن:  9-35362245-024   نمابر: 35362254-024