تجهيزات ذوب

- 3 کوره 13 تن (با ظرفيت ذوب دهي 1500 کيلوگرم بر ساعت)

- 3 کوره 3 تن (با ظرفيت ذوب دهي 600 کيلوگرم بر ساعت)

-  6 کوره 400 کيلوگرمي (با ظرفيت ذوب دهي 110 کيلوگرم بر ساعت)

- 2 کوره ي 2تني

- تجهيزات گاز زدايي

دفتر مرکزی: کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج، شهرک پیکانشهر، مجتمع سمند، سمند 4، طبقه دوم   صندوق پستی: 153-13895     تلفن: 3-44797301    نمابر: 48225964

 

کارخانه: جاده ترانزیت تهران-زنجان، بعد از تاکستان، کیلومتر 17 جاده ابهر، مقابل روستای قروه   تلفن:  9-35362245-024   نمابر: 35362254-024