ماشين آلات تميزکاري سرسيلندر

- سه ماشين تخليه ماهيچه اتوماتيک

- دو دستگاه برش تغذيه (ساخت شرکت تام)

- دو دستگاه ماشين کيوبينگ (ساخت شرکت تام)

- پنج دستگاه فرز شيپ

- دو دستگاه دريل

دفتر مرکزی: کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج، شهرک پیکانشهر، مجتمع سمند، سمند 4، طبقه دوم   صندوق پستی: 153-13895     تلفن: 3-44797301    نمابر: 48225964

 

کارخانه: جاده ترانزیت تهران-زنجان، بعد از تاکستان، کیلومتر 17 جاده ابهر، مقابل روستای قروه   تلفن:  9-35362245-024   نمابر: 35362254-024