چارت سازمانی

هیأت مدیره

محمد یونسی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 

 

محمدرضا فلسفی

رئیس هیأت مدیره

 

 

علی میرزا بزرگ

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

 

دفتر مرکزی: کیلومتر 15 بزرگراه تهران-کرج، شهرک پیکانشهر، مجتمع سمند، سمند 4، طبقه دوم   صندوق پستی: 153-13895     تلفن: 3-44797301    نمابر: 48225964

 

کارخانه: جاده ترانزیت تهران-زنجان، بعد از تاکستان، کیلومتر 17 جاده ابهر، مقابل روستای قروه   تلفن:  9-35362245-024   نمابر: 35362254-024